پخش زنده اسپورتیم 1 | Sportim 1 Live

مراسم The Best FIFA Football Awards از ساعت 20:30 دقیقه به وقت تهران آغاز می‌شود.