والیبال ایران بر بام آسیا ؛ لذت انتقام از ژاپن با یک مربی ایرانی!

والیبال ایران بر بام آسیا است. آن هم با یک پیروزی 3 بر 0 دلچسب مقابل…