خط ناصر حجازی یک میلیارد فروخته شد

شماره تلفن همراه ناصر حجازی در یک مزایده مجازی به مبلغ یک میلیارد ریال جهت کمک…