پخش زنده تاتنهام وستهام 1 دی [+ آمارها و ساعت بازی]

پخش زنده تاتنهام وستهام 1 دی را از اسپورتیم ببینید. دو تیم در یکی از مهمترین…

پخش زنده لیورپول تاتنهام 28 آذر [+ آمارها و ساعت بازی]

پخش زنده لیورپول تاتنهام 28 آذر را از اسپورتیم ببینید. دو تیم در مهمترین دیدار هفته…

پخش زنده تاتنهام لسترسیتی 25 آذر [+ آمارها و ساعت بازی]

پخش زنده تاتنهام لسترسیتی 25 آذر 1400 را از اسپورتیم ببینید. دو تیم در یکی از…

پخش زنده تاتنهام رن 18 آذر [+ آمارها و ساعت بازی]

پخش زنده تاتنهام رن 18 آذر را با ما در اسپورتیم ببینید. دو تیم در یکی…

پخش زنده تاتنهام نوریچ 14 آذر [+ آمارها و ساعت بازی]

پخش زنده تاتنهام نوریچ 14 آذر 1400 را با ما در اسپورتیم ببینید. شاگردان آنتونیو کونته…

پخش زنده تاتنهام برنتفورد 11 آذر [+آمارها و ساعت بازی]

پخش زنده تاتنهام برنتفورد 11 آذر 1400 را با ما در اسپورتیم ببینید. دو تیم در…

پخش زنده تاتنهام برنلی 7 آذر [+ آمارها و ساعت بازی]

پخش زنده تاتنهام برنلی 7 آذر 1400 را با ما در اسپورتیم ببینید. دو تیم در…

پخش زنده تاتنهام مورا 4 آذر [+ آمارها و ساعت بازی]

پخش زنده تاتنهام مورا 4 آذر 1400 را با ما در اسپورتیم ببینید. دو تیم در…

پخش زنده تاتنهام لیدزیونایتد 30 آبان [+ آمارها و ساعت بازی]

پخش زنده تاتنهام لیدزیونایتد 30 آبان را با ما در اسپورتیم ببینید. دو تیم در یکی…

پخش زنده تاتنهام اورتون 16 آبان [+ترکیب و ساعت بازی]

پخش زنده تاتنهام اورتون 16 آبان را با ما ببینید. این یکی از مهمترین دیدارهای هفته…